Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

W piecu huczy ogień, za oknem duje wiatr i w ogóle wieczór jest z tych nostalgiczno-magicznych, bo przecież nie ma Ciebie tu i tęsknię, tęsknię za Tobą straszliwie, ale tak jakoś jednocześnie jest, tak się jakoś czuję, jakbyś tu jednak była gdzieś blisko, nie wiem dokładnie gdzie, ale gdzieś bliziutko.
— Edward Stachura
8746 3e71 500
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
4997 bd80 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viajestemjeden jestemjeden

September 21 2018

3000 2475 500
Reposted fromspirits spirits viainsanedreamer insanedreamer
8062 93aa 500
Theo Gosselin for OSPHILIA
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson
Reposted fromunr-eal unr-eal viainsanedreamer insanedreamer
przyjdź do mnie
będę cię rozdzierał powoli
na wszystkie nadzieje kolorów i zespolenie

może zakwitniesz nad ranem
piękną duszą słonecznika

Edward Stachura, Próba wniebowstąpienia
Nikt nas nie widział, — chyba te ćmy,
Co puszyścieją w przelocie.
I tak nam słodko, że tylko — my
Wiemy o naszej pieszczocie.
— Leśmian "Tajemnica", 1936
Reposted fromdojenka dojenka vialekkaprzesada lekkaprzesada

September 19 2018

6453 09f9 500
3748 6ded
Reposted fromdailylife dailylife viael-kaktus el-kaktus
wanderlusteurope:
“ Gaularfjellet, Iceland
”wanderlusteurope:
Gaularfjellet, Iceland
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakropq kropq

September 18 2018

3150 4baa 500
3953 057a 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabluejane bluejane

September 17 2018

9089 d855 500
Reposted frompiehus piehus viastrzepy strzepy
3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife via100suns 100suns
4305 886a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabluejane bluejane
7840 466a 500

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl