Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

0792 decd
Reposted fromkarahippie karahippie
4520 f398
Reposted fromkarahippie karahippie

November 27 2017

4658 6655 500
7013 40ef 500
Reposted fromPoranny Poranny
3545 1e33
Reposted frombrumous brumous viaNekoii Nekoii
9427 a704
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji viaNekoii Nekoii

November 21 2017

Pewnego dnia, po prostu budzisz się i zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo jesteś żałosny kochając kogoś kto ma Cię gdzieś. I to jest świetny moment, by odpuścić.
— Cichocki
Reposted fromcytaty cytaty

November 16 2017

4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

November 15 2017

2087 910b
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagdziejestola gdziejestola
5101 dd76 500
Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromnawylotranemam nawylotranemam viahereyes hereyes
Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
4258 45cc
Reposted fromtress tress vialovvie lovvie

November 14 2017

5479 9354
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viafar-away far-away
"Odchodził ode mnie zostawiając mnie bardziej samotną niż wtedy, kiedy nie było go jeszcze."
— Halina Poświatowska - "Opowieść dla przyjaciela"
A to nie tak prosto wstać, gdy nie wiadomo, gdzie pójść.
— Wiesław Myśliwski - „Kamień na kamieniu”

November 12 2017

"Kto ma dziś dwadzieścia pięć lat? I cóż z tego? W czym mi ta świadomość ma pomóc? Nie będziesz chyba na tyle głupia, aby mi powiedzieć, że mam przed sobą życie i wszystko jeszcze przyjdzie, i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył. Każde dobre uczucie ludzkie jest święte i nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele, a o to przecież w końcu chodzi. 'Dawać wszystko z siebie' – tak to przecież nazywacie. (...) Przed każdym dobrym uczuciem ludzkim trzeba klękać jak przed świętością, jak przed gwiazdą. Ochraniać, nieść światło, a jeśli jest tego chociaż iskierka, to dmuchać aż do utraty tchu. (...) Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia; zrywają się rano, chłepczą swoje zupki w barach mlecznych, tłoczą się w tramwajach, kupują w domach towarowych tandetne meble na raty, kłócą się z konduktorami o pięć groszy i tak dalej. Klękać – powiedział – klękać. Życie mi nie daje żadnych gwarancji na przyszłość. Każdemu, który mówi: 'Zostaw to, za parę lat przyjdzie co innego', powinno się pluć w gębę. Co przyjdzie? Kiedy przyjdzie? Każde szczęście przychodzi złą drogą."
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
4095 29d8 500

szklanaryba:

Przepadam. Niknę spokojnie, z dystansem.

November 10 2017

(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl