Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

Reposted fromlittlemouse littlemouse viastrzepy strzepy
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid vianieobecnosc nieobecnosc

November 07 2018

Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— T. Różycki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin

November 06 2018

8252 c887 500
Maud Chalard
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
4506 2210 500
Reposted fromseaweed seaweed via100suns 100suns
Reposted fromshakeme shakeme viathebelljar thebelljar
1051 ea0b 500
Reposted fromtfu tfu
6972 d7a5
Reposted fromwindismystylist windismystylist viastrzepy strzepy

November 05 2018

9437 cd94
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny
9093 7f4e 500

November 04 2018

5579 3f6b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamikrokosmos mikrokosmos
8758 d2eb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamothsdevourer mothsdevourer
1177 b022
Reposted fromreperkusje reperkusje viawszystkodupa wszystkodupa
8658 a00a

danger:

Perks of Being a Wallflower ( 2012 ) 

4116 7c77
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl