Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

Ucieczki
Reposted fromEmisja Emisja viael-kaktus el-kaktus
2780 a722
Reposted frombrumous brumous viabylejaka bylejaka

July 17 2018

7901 dd75
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer

July 11 2018

1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viaprzeniesienie przeniesienie
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku, małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało, a to, co miało nadejść, nie nadeszło.
— W. Szymborska
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viacytaty cytaty

July 10 2018

5331 2388 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPoranny Poranny
6286 95dd
Reposted from4777727772 4777727772 vianezavisan nezavisan
8095 10ae 500

July 09 2018

5384 923d 500
5214 71be 500

July 08 2018

1715 3afc
Reposted fromkarahippie karahippie viajestemjeden jestemjeden
Odkąd Cię tu nie ma, przestaję trochę wierzyć, że mogłaś mi się w ogóle przytrafić
— Jeremi Przybora
Reposted byitsrainyoutsidesuckslife

July 02 2018

Reposted fromweightless weightless
5710 d9fb 500
Przybora. 
Reposted fromrol rol via48hrs 48hrs
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko/Opowiadania
Reposted fromsfeter sfeter viakarna karna

June 29 2018

4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

June 28 2018

7285 b36e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl