Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2019

6597 ee48
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
5347 767c 500
6584 9ca0 500
Reposted fromnyaako nyaako viajestemjeden jestemjeden
Jesteś dla tego prostego, wygodnego dzisiejszego świata, zadowalającego się byle czym, za bardzo wymagający i za głodny, on cie wypluwa, masz dla niego o jeden wymiar za dużo.
— H. Hesse, "Wilk stepowy"
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaciarka ciarka
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska (z książki Granica)
Reposted fromnihil-sum nihil-sum vianiskowo niskowo
6191 0333 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

July 22 2019

Lubiliśmy się, ale nie chodziliśmy ze sobą, choć możliwe było, że zaczniemy. Oboje byliśmy samotni i potrzebowaliśmy kogoś, do kogo można się przytulić.
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy vianiskowo niskowo
Jedna z ważniejszych sztuk życia - to nauczyć się pewne rzeczy akceptować, nie potrafiąc i nie mając możliwości ich zrozumieć. Pozbyć się oczekiwań i szanować czyjś wybór.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via48hrs 48hrs
3887 3c76 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viathebelljar thebelljar
4813 0800 500
Jak się ma Twój ból?
Reposted fromyannim yannim viahavingdreams havingdreams
1197 8eee
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
Reposted fromdzony dzony vianieobecnosc nieobecnosc

July 21 2019

3749 f000 500
Reposted fromstormymind stormymind viairmelin irmelin
3722 3485 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadezynwoltura dezynwoltura
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viadezynwoltura dezynwoltura
1977 77af 500
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola

Wargi mnie bolą z niepocałowania, zresztą nie tylko wargi, bolą oczy z niepatrzenia, i dłonie, i opuszki palców bolą też. Siedem przeklętych dni, co tydzień. 

— Urszula Kozioł

July 18 2019

We mnie jakby wszystko mijało i coraz większy spokój mnie ogarnia. Obojętny się niemal sobie staję, obojętny staje mi się cały świat, że jest taki, a nie inny.
— Wiesław Myśliwski „Traktat o łuskaniu fasoli“ (via polska-poezja)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl