Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

5866 e62f
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer

March 17 2018

2428 d9b1
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaareyoumine areyoumine

March 14 2018

March 13 2018

3438 9692
Reposted fromnezavisan nezavisan

March 11 2018

Mam wszystkie ludzkie ułomności, a jednak wszystko, co ludzie robią, wydaje mi się niezrozumiałe.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972"
Reposted fromwiecznosci wiecznosci
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax viawiecznosci wiecznosci

March 08 2018

Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było
— J.Borszewicz "Mroki"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek

March 07 2018

4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola

March 04 2018

Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
6300 a863 500

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viawszystkodupa wszystkodupa

March 02 2018

9506 7cb7
Reposted fromnoone97 noone97

February 27 2018

3469 0d0e 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
1470 cdc3 500
Reposted fromonlyman onlyman viaEtnigos Etnigos

February 22 2018

Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości
— Marek Hłasko
Reposted fromMuppet Muppet
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko
Reposted frompijanapowietrzem pijanapowietrzem
8580 0274
Reposted fromEtnigos Etnigos

February 21 2018

0563 8fd6
Reposted frominspire inspire
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl