Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2019

Nie trafiła mi się nigdy
(Choć nigdy nie mów nigdy)
Śliwka bez pestki 
Ale człowieka
Bez serca
Spotkałem
— Adam Ziemianin
Reposted fromhelven helven viahavingdreams havingdreams
Serce mi się ścisnęło, jak go zobaczyłam. Głupie to serce jakieś, czy co?
— Monika Sawicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait

May 29 2019

4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viajustmine justmine
5410 40dd 500
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz vianiskowo niskowo

May 28 2019

Tak więc pytam: - Co musi zacząć dziać się, żeby zaczęło dziać się? - Musi pojawić się drugi człowiek. - I wtedy się dzieje? - Wtedy dzieje się.
— Edward Stachura
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
7986 896f
Reposted frompffft pffft viajestemzero jestemzero
0890 96a5
Reposted fromIriss Iriss viawszystkodupa wszystkodupa
9691 986b
Reposted fromparamaribo paramaribo viawszystkodupa wszystkodupa
8235 5cda 500
9063 98d1
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
0181 5f2b 500
1958. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawszystkodupa wszystkodupa

May 26 2019

4687 94d8
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viael-kaktus el-kaktus
3644 19f1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabadblood badblood
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"

May 25 2019

1419 9f85 500
Reposted fromoblivions oblivions viaciarka ciarka
1946 7231 500
8307 3204 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viatobecontinued tobecontinued
6527 500b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawonderwall wonderwall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl