Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2020

7074 c48e
Reposted frommagdenvja magdenvja viamaybeyou maybeyou

Tadeusz Różewicz
"Ewa"

Wychodzisz
z moich oczu rozebrana
szorstkie
muszle kolan
z różowym środkiem
otwierają się
w nocy
białe skrzydło
pachwina anioła
zamyka się powoli
i słona rosa miłości
pokrywa skórę

Reposted fromhrafn hrafn viaciarka ciarka
Sponsored post
4885 e786
Reposted fromunr-eal unr-eal viawonderwall wonderwall
Reposted fromshakeme shakeme viamilostki milostki

May 16 2020

Jedna z ważniejszych sztuk życia - to nauczyć się pewne rzeczy akceptować, nie potrafiąc i nie mając możliwości ich zrozumieć. Pozbyć się oczekiwań i szanować czyjś wybór.
— Aleksandra Steć

May 05 2020

Reposted fromshakeme shakeme viaslowianecznik slowianecznik
Reposted fromshakeme shakeme viapanimruk panimruk

May 04 2020

1962 8601
Reposted fromstylte stylte viathebelljar thebelljar
7596 ec8d
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viainsanedreamer insanedreamer
5157 320e
Reposted frombabyface babyface viamilostki milostki

April 29 2020

Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Stachura, Dzienniki
Reposted fromlappelduvide lappelduvide viamaybeyou maybeyou
4172 4641
Reposted fromnyaako nyaako viamaybeyou maybeyou
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. (..) 
W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo

April 28 2020

Reposted fromheima heima vianiskowo niskowo
2235 a43d
Reposted fromscianizm scianizm viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...